Fulbright Everest Launchpad 2017 sẽ tuyển chọn và cấp học bổng đào tạo kỹ năng Anh Ngữ toàn phần cho 40 bạn học sinh lớp 11 và lớp 12 năm học 2017 – 2018 trên toàn quốc, không kể vị trí địa lý, vùng miền, điều kiện kinh tế và khả năng tiếng Anh. Với giá trị học bổng lên đến 65,000,000 VND cho mỗi học viên, các bạn học sinh được tuyển chọn sẽ tham dự vào chương trình học trong 8 tuần với sự tài trợ hoàn toàn từ Trường Đại học Fulbright Việt Nam cho chi phí ăn ở và học tập.

Điều kiện tham gia ứng tuyển


Học sinh Trung học Phổ thông lớp 11 và 12 năm học 2017-2018, đến từ mọi vùng miền trên toàn quốc.

Quy trình ứng tuyển


Vòng duyệt hồ sơ: Mọi ứng viên cần hoàn thành hồ sơ ứng tuyển và trả lời câu hỏi tự luận bằng cách:

  • Đăng ký trực tuyến tại www.fel.edu.vn; hoặc
  • Đăng ký trực tiếp bằng cách tải đơn tại www.fel.edu.vn và gửi về địa chỉ “Trường Đại học Fulbright Việt Nam, Tầng 11, tòa nhà Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM” trước ngày 18/06/2017, trong thư ghi rõ “Đơn đăng ký học bổng FEL”. Thời gian đăng ký sẽ căn cứ theo dấu bưu điện.

Vòng phỏng vấn: Ban tổ chức sẽ liên lạc trực tiếp với những ứng viên vượt qua vòng duyệt hồ sơ để sắp xếp lịch và cách thức phỏng vấn. Tại thời điểm phỏng vấn, nếu ban tổ chức không liên lạc được với gia đình, buổi phỏng vấn tự động hủy không cần thông báo.

Tiêu chí tuyển chọn


  • Đam mê học hỏi, khám phá và không ngừng phấn đấu trong học tập.
  • Tinh thần làm việc nhóm, thích sáng tạo và khả năng lãnh đạo.
  • Giúp đỡ mọi người và hướng tới đóng góp cho cộng đồng.

Hạn nộp hồ sơ


  • Chương trình học bổng nhận đăng ký hết ngày 18/06/2017.

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?

Nộp đơn trực tiếp


Tải và hoàn thành đơn ở link dưới.

Gửi đơn và bài chia sẻ góc nhìn qua recruitment@fel.edu.vn hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ:
"Trường Đại học Fulbright Việt Nam, Tầng 11, tòa nhà Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM"

Gửi đơn trước ngày 18/06/2017, ghi rõ “Đơn đăng ký học bổng FEL".

Thời gian đăng ký sẽ căn cứ theo ngày gửi email hoặc theo dấu bưu điện.

Nộp đơn trực tuyến


Tạo một tài khoản tại trang đăng ký trực tuyến.

Hoàn thành các phần được yêu cầu trong phần "Thông tin của tôi".

Vào phần "Chia sẻ góc nhìn và câu hỏi mở", tạo mới một bài làm và hoàn thành.

Nhấn lưu khi để lưu lại bài làm.

Khi hoàn thành, vào phần "Chia sẻ góc nhìn và câu hỏi mở", nhấn "Nộp ngay" để nộp bài làm cho ban tổ chức đánh giá.